PARKEN Sport & Entertainment A/S

Kontakt os: Tlf.: 35 43 31 31

Bestyrelse & direktion

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede datterselskaber. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern nævnes alene moderselskabet.
De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

BESTYRELSE

Bo Rygaard*
Bestyrelsesformand

Født: 1965

I bestyrelsen fra: 2015
PARKEN-aktier: 0 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Administrerende direktør

Ledelseshverv

Dreyers Fond, bestyrelsesmedlem og direktør

EET A/S, bestyrelsesformand

KFI Erhvervsdrivende Fond, bestyrelsesformand

Skamol A/S, bestyrelsesformand

Krista og Viggo Petersens Fond, bestyrelsesformand

Det rytmiske musikhus’ Fond, bestyrelsesmedlem

Ejendomsselskabet af 1.11.1979 ApS, bestyrelsesmedlem

Ejendomsaktieselskabet Vest, bestyrelsesmedlem

ES North A/S, bestyrelsesmedlem

KAVI Invest A/S, bestyrelsesmedlem

Marie & M.B. Richters Fond, bestyrelsesmedlem

NC TopCo A/S, bestyrelsesmedlem

Racina Aps, bestyrelsesmedlem

Statens Ejendomssalg A/S, bestyrelsesmedlem

Tatin ApS, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer
Strategi, generel virksomhedsledelse og drift, samt M&A

BESTYRELSE

Niels-Christian Holmstrøm
Næstformand

Født: 1947

I bestyrelsen fra: 1995

PARKEN aktier: 7.765 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Direktør

Ledelseshverv
Holmstrøm Management ApS, direktør

Særlige kompetencer
Formand for KB og KBs fodboldfond og er af KB’s bestyrelse udpeget som medlem af bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S.
Fhv. sportsdirektør i F.C. København. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.

BESTYRELSE

Erik Skjærbæk*

Født: 1959

I bestyrelsen fra: 2009

PARKEN aktier: 2.216.032 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Direktør

Ledelseshverv

VS INVEST 1 ApS, bestyrelsesformand

PARKEN aktier: 2.216.032 stk. KULLINGGADE 29 ApS, bestyrelsesformand

PURETEQ A/S, bestyrelsesformand

DANISH PROPERTIES A/S, bestyrelsesformand

ES Bolig A/S, bestyrelsesformand

ES Properties A/S, bestyrelsesformand

JESSENS MOLE A/S, bestyrelsesformand

DANSK SYNERGI A/S, bestyrelsesformand

ES – Ejendomme Holding 2011 A/S, bestyrelsesmedlem

ES Holding 2011 ApS, bestyrelsesmedlem

ES - PARKEN ApS, bestyrelsesmedlem

ES - INVESTERING HOLDING 2011 ApS, bestyrelsesmedlem

ES PARKEN HOLDING ApS, bestyrelsesmedlem

ESMIRA HOLDING ApS, bestyrelsesmedlem

IUHU ApS, bestyrelsesmedlem

ES PARKEN INVEST ApS, bestyrelsesmedlem

Triple 8 Trading ApS, bestyrelsesmedlem

BF 2016 ApS, bestyrelsesmedlem

Esmira 2015 ApS, bestyrelsesmedlem

PureteQ Holding ApS, bestyrelsesmedlem

Triple 9 Trading ApS, bestyrelsesmedlem

Tjips ApS, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift.

BESTYRELSE

Karl Peter K. Sørensen*

Født: 1952

I bestyrelsen fra: 2009

PARKEN aktier: 2.028.704 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Direktør

Ledelseshverv

Kps Invest A/S, bestyrelsesmedlem og direktør

Kps Invest Århus ApS, direktør

Kps Kapital ApS, direktør

Ejendomsselskabet Engtoften 11 ApS, direktør

Skakt A/S, bestyrelsesmedlem og direktør

SKAKT EJENDOMME ApS, direktør

Steka KS ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift.

 

BESTYRELSE

Finn L. Meyer *

Født: 1953

I bestyrelsen fra: 2017
PARKEN-aktier: 0 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Bestyrelsesmedlem

Ledelseshverv

Africa Infrastructure Fund I GP ApS, direktør

Navigare Capital Partners A/S, bestyrelsesmedlem

KB og Kjøbenhavns Boldklubs Mindelegat (Fond), bestyrelsesmedlem

FLM independent, ejer

Særlige kompetencer:

Tidligere revisor og rådgiver for en række store internationale virksomheder hvoraf

de fleste er børsnoterede. Medlem af Komité for god Fondsledelse og tidligere

medlem af Komité for god Selskabsledelse. Medlem af Erhvervsankenævnet.

Tidligere global coordinator for The Audit Committee Institute. Bestyrelsesmedlem i

KB.

BESTYRELSE

Henrik Møgelmose*

Født: 1958

I bestyrelsen fra: 2010

PARKEN aktier: 500 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Advokat

Ledelseshverv
Marriott Hotels Denmark A/S Direktør og bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og kapitalmarkedsforhold.

BESTYRELSE

Benny Olsen

Født: 1953

I bestyrelsen fra:
1991-1995 og fra 1999

PARKEN aktier: 852 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Centerchef i UU-Sjælsø

Ledelseshverv
Handelsskolen København Nord, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Ledelse af politisk styret offentlig organisation og fodboldpolitiske organisationer samt ledelse af fodboldklub og -selskaber. Formand for B 1903 og formand for B 1903s Støttefond.

KONCERNDIREKTION

Jan Harrit

Født: 1965

PARKEN aktier: 10.863 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Koncerndirektør

Ledelseshverv
Billund Designer Outlet Aps, bestyrelsesmedlem