PARKEN Sport & Entertainment A/S

Kontakt os: Tlf.: 35 43 31 31

CSR & samfundsansvar

Velgørenhed og samfundsansvar

PARKEN Sport & Entertainment sælger oplevelser og livskvalitet og har hver dag berøring med et stort antal mennesker i samfundet. Vores grundholdning er, at vi skal udvise:

  • Almindelig ansvarlighed og anstændighed
  • Respekt for virksomheden, kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter

Vores samfundsansvar kan opdeles i disse hovedområder:

  • Miljø, energi og klimapåvirkning
  • Nærsamfund og menneskerettigheder
  • Andelen af kvinder i ledelsen

De konkrete aktiviteter omfatter bl.a.

  • F.C. Københavns samarbejde med en lang række fodboldklubber på Sjælland samt besøg på folkeskoler i hovedstaden, hvor man taler om sundhed, multikultur og fair play
  • Et stort vedligeholdelsesprogram for A- og C-tribunerne i Parken
  • Dialog med borgere, organisationer og Københavns Kommune om Parkens aktiviteter i nærmiljøet
  • Lalandias samarbejde med bl.a. ASF Dansk Folkehjælp om familieferie for økonomisk svagt stillede samt støtte til organisationer, der arbejder med børns vilkår
  • Et mål om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer fra 20 % til mindst 40 % inden 2017
Læs PSEs redegørelser for samfundsansvar