PARKEN Sport & Entertainment A/S

Kontakt os: Tlf.: 35 43 31 31

Bestyrelse & direktion

Bestyrelses- og direktionsmedlemmernes aktiebeholdning, øvrige ledelseshverv, særlige kompetencer mv fremgår af årsberetningen.
De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

BESTYRELSE

Allan Linneberg-Agerholm*
Bestyrelsesformand
Født: 1965
I bestyrelsen fra: 2021

Henrik Møgelmose
Næstformand
Født: 1958
I bestyrelsen fra: 2010

Erik Skjærbæk
Bestyrelsesmedlem
Født: 1959
I bestyrelsen fra: 2009

Klaus Gad*
Bestyrelsesmedlem
Født: 1968
I bestyrelsen fra: 2021

Michael Stenskrog*
Bestyrelsesmedlem
Født: 1970
I bestyrelsen fra: 2022

Benny Olsen
Bestyrelsesmedlem
Født: 1953
I bestyrelsen fra: 1991-1995 og fra 1999

Gert Petersen
Bestyrelsesmedlem
Født: 1953
I bestyrelsen fra: 2019

KONCERNDIREKTION

Jan Harrit
Koncerndirektør
Født: 1965

Jacob Holmlund Lauesen
Direktør
Født: 1980