Parken sport & entertainment

Finanskalender 2023

PARKEN Sport & Entertainment A/S har fastlagt følgende forventede datoer i 2023 for offentliggørelse af årsrapporten 2022, delårsrapporter for 2023 samt datoen for den ordinære generalforsamling.

Meddelelse

Offentliggørelse

Årsrapport 2022

3. marts 2023

Ordinære generalforsamling

21. april 2023

Delårsrapport, 1. kvartal 2023

17. maj 2023

Delårsrapport, 2. kvartal 2023

28. august 2023

Delårsrapport, 2. kvartal 2023

7. november 2023

Finanskalender 2023