Parken sport & entertainment

Finanskalender 2024

PARKEN Sport & Entertainment A/S har fastlagt følgende forventede datoer i 2024 for offentliggørelse af årsrapporten 2023, delårsrapporter for 2024 samt datoen for den ordinære generalforsamling.

Meddelelse

Offentliggørelse

Årsrapport 2023

15. marts 2024

Ordinære generalforsamling

23. april 2024

Delårsrapport, 1. kvartal 2024

17. maj 2024

Delårsrapport, 2. kvartal 2024

28. august 2024

Delårsrapport, 2. kvartal 2024

7. november 2024

Finanskalender 2024