Parken sport & entertainment

Bestyrelsen

Bestyrelses- og direktionsmedlemmernes aktiebeholdning, øvrige ledelseshverv, særlige kompetencer mv fremgår af årsberetningen. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Henrik Møgelmose
Formand
Født: 1958
I bestyrelsen fra: 2010
Michael Stenskrog*
Næstformand
Født: 1970
I bestyrelsen fra: 2022
Erik Skjærbæk
Bestyrelsesmedlem
Født: 1959
I bestyrelsen fra: 2009
Klaus Gad*
Bestyrelsesmedlem
Født: 1968
I bestyrelsen fra: 2021
Benny Olsen
Bestyrelsesmedlem
Født: 1953
I bestyrelsen fra: 1991-1995
og fra 1999
Gert Petersen
Bestyrelsesmedlem
Født: 1953
I bestyrelsen fra: 2019

Koncerndirektion

Jan Harrit
Koncerndirektør
Født: 1965
Jacob Holmlund Lauesen
Direktør
Født: 1980