PARKEN Sport & Entertainment A/S

Kontakt os: Tlf.: 35 43 31 31

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling 2020 bliver afholdt mandag den 20. april 2020, kl. 14:00 i Telia PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O, 2100 København Ø.

Relaterede dokumenter:

Årsrapport 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Stemme og kapitalforhold pr. 19.03.2020

>> Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via aktionærportalen

Alternativt kan man tilmelde sig via denne blanket der skal sendes til Computershare - download tilmeldingsblanket

Alle kapitalejere opfordres til af brevstemme. Den ordinære generalforsamling vil muligvis blive livetransmitteret – information herom vil blive oplyst her på siden.     

 


 

Kære aktionær,

PARKEN Sport & Entertainment A/S’ forventer fortsat at afholde generalforsamling som planlagt den 20. april 2020, men denne gang i stærkt reduceret form som følge af situationen omkring COVID-19 virus, som ikke forventes at ændre sig markant i positiv retning i løbet af april.

Som følge heraf opfordres I som aktionærer til at udøve jeres ejerskab ved brevstemme eller fuldmagt. Grundet de særlige omstændigheder er fristen for afgivelse af brevstemmer blevet forlænget. Brevstemmer kan således indsendes helt frem til den 20. april 2020 kl. 12.00. Se indkaldelsen til generalforsamlingen for nærmere instruktioner.

Samtidig beder vi alle vores tilmeldte aktionærer om at overveje at følge generalforsamlingen på den livetransmitterede webcast på PARKEN Sport & Entertainment A/S’ hjemmeside www.parken.dk, under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID, i stedet for at møde op fysisk. Generalforsamlingen og transmissionen starter kl. 14.00.

Generalforsamlingen i år vil i øvrigt være særlig derved, at ledelsen alene vil være repræsenteret af formanden for bestyrelsen, Bo Rygaard. Denne beslutning er taget for at mindske risikoen for smitte af vores medarbejdere, ledelse og bestyrelse, såvel som jer som aktionærer.

PARKEN Sport & Entertainment A/S’ storaktionærer har til orientering afgivet brevstemmer og fuldmagter med støtte til de af bestyrelsen fremsatte forslag, og bestyrelsen er derfor i stand til legalt at gennemføre en generalforsamling med ganske få eller ingen deltagere til stede.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte PARKEN Sport & Entertainment A/S’ på e-mail til info@parken.dk

Endeligt opfordres I alle til at følge de seneste opdateringer og instruktioner inden generalforsamlingen på PARKEN Sport & Entertainment A/S’ hjemmeside www.parken.dk, under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID.

Vi ser frem til næste år, hvor vi forventer at kunne gennemføre generalforsamlingen på sædvanlig vis.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen