Afsøgning af muligt salg af Parken stadion og de fire kontortårne afsluttes

21/7/2023

Som tidligere meddelt har PARKEN Sport & Entertainment A/S i samarbejde med sine rådgivere gennem en periode afsøgt mulighederne for et salg af Parken stadion og de fire kontortårne ved Parken.

På baggrund af den gennemførte afsøgning af salgsmulighederne vurderer bestyrelsen, at det ikke under de gældende vilkår på de finansielle markeder er økonomisk attraktivt at gennemføre et salg af Parken stadion og de fire kontortårne.

Bestyrelsen har derfor i dag besluttet at afslutte afsøgningen af mulighederne for et muligt salg.

Det blev samtidig besluttet, at udskille Parken stadion og kontorejendommene i et selvstændigt datterselskab.  

Beslutningen ændrer ikke de udmeldte forventninger for indeværende år.