Carsten Holdt fratræder som CFO i PARKEN Sport & Entertainment

November 7, 2023

PARKEN Sport & Entertainments CFO, Carsten Holdt, har på grund af sygdom valgt at fremrykke sin pension.Den beslutning har bestyrelsen stor respekt for, og alle i PARKEN Sport & Entertainment ønsker Carsten god bedring og takker for hans store indsats gennem mere end 25 år.