PS&E udskiller ejerskabet af kontortårnene og stadion til Parken Ejendomme

20/10/2023

PARKEN Sport & Entertainment A/S har udskilt ejerskabet af kontortårnene og stadion til et selvstændigt datterselskab til PARKEN Sport & Entertainment A/S under navnet Parken Ejendomme af 2023 A/S (”Parken Ejendomme”).

Parken Ejendomme er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen dags dato og er 100 % ejet af PARKEN Sport & Entertainment A/S.

”Formålet med udskillelsen af kontortårnene og stadion til et selvstændigt datterselskab er at skabe størst mulig transparens og viser, hvor stærke de enkelte enheder under PARKEN Sport & Entertainment A/S er i sig selv. Det er allerede sket med andre forretningsben i koncernen, og dette tiltag er med til at synliggøre det store potentiale og værdi, der er i ejendommene i en selvstændig enhed,” siger Allan L. Agerholm, formand i PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Det vil fremover være Parken Ejendomme, der driver ejendomsaktiviteterne og udlejningen af Parken stadion til F.C. København P/S og lejerne i kontortårnene i Parken.